ایمن تهران

کفپوش عایق برق 6 میلیمتری (کلاس عایقی 4) رنگ کرم سیر

کد کالا: 208055  | دسته بندی ها: ,

کفپوش با ضخامت 6 میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998 دارای مقاومت الکتریکی تا 54 کیلو ولت و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا 50 کیلو ولت بوده و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا 40 کیلو ولت بوده و به صورت طاقه های 5 متری با عرض 1 متر به رنگ کرم سیر آماده تحویل است.

توضیحات تکمیلی

استاندارد

پژوهشگاه نیرو

اشتراک گذاری: