ایمن تهران

کفپوش عایق برق 4 میلیمتری (کلاس عایقی 3) رنگ یشمی

کد کالا: 208021  | دسته بندی ها: ,

کفپوش با ضخامت 4 میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998 دارای مقاومت الکتریکی تا 47 کیلو ولت و طبق تائیدیه استانداردIEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا 40 کیلو ولت بوده و بر اساس آزمون proof ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا 30 کیلو ولت بوده و به صورت طاقه های 10 متری با عرض 1 متر به رنگ یشمی آماده تحویل است.

توضیحات تکمیلی

استاندارد

E.P.I.L, پژوهشگاه نیرو

اشتراک گذاری: