ایمن تهران

کفپوش عایق برق 2 میلیمتری (کلاس عایقی 2) رنگ طوسی روشن

کد کالا: 208054  | دسته بندی ها: ,

کفپوش با ضخامت 2 میلی متر بر طبق تائیدیه استاندارد IEC60243-1 1998 دارای مقاومت الکتریکی تا 38 کیلو ولت و طبق تائیدیه استاندارد IEC61111:2002 آزمون پایداری ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا 20 کیلو ولت و بر اساس آزمون Proof ولتاژ متناوب دارای مقاومت الکتریکی تا 10 کیلو ولت بوده و به صورت طاقه های 10 متری با عرض 1 متر به رنگ طوسی روشن آماده تحویل است.

توضیحات تکمیلی

استاندارد

E.P.I.L, پژوهشگاه نیرو

اشتراک گذاری: