ایمن تهران

سیستم های هوارسان دائم

دسته‌های محصولات

⚠️ دیگر محصولی برای نمایش موجود نیست!

⚠️ مطلبی برای نمایش نیست!

سیستم‌های هوارسان دائم، در صورت عدم کارآیی ماسک‌های فیلتری و کارتریج‌دار، به منظور محافظت در برابر تراکم مواد شیمیایی یا کمبود اکسیژن و موارد مشابه به‌کار می‌روند. انواع سیستم‌های هوارسان شامل سیستم‌های مجهز به ماسک نیم صورت یا ماسک تمام صورت می‌شوند. این سیستم‌ها به‌منظور حفاظت و ایمنی افراد در مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک یا شرایط کم‌اکسیژن طراحی و استفاده می‌شوند.
دانلود تصویر اجزاء سازنده یک هوارسان