ایمن تهران

تجهیزات تنفسی فرار

دسته‌های محصولات

⚠️ دیگر محصولی برای نمایش موجود نیست!

⚠️ مطلبی برای نمایش نیست!

تجهیزات تنفسی فرار، وسایلی هستند که در شرایط اضطراری و فوری، افراد را قادر می‌سازند تا از محیط خطرناک خارج شده و به محیطی ایمن برسند. این تجهیزات عمدتاً برای مواجهه با حوادث مانند حریق، تخریب ساختمان، آلودگی شیمیایی و دیگر وقایع ناگوار طراحی شده‌اند.