ایمن تهران

راهنمایی برای کار ایمن در ارتفاع


کار در ارتفاعات بالا، از جمله فعالیت‌هایی است که به دلیل خطراتی که دربر دارد، نیازمند ایمنی و دقت بالاست. این مقاله به بررسی راهکارها و راهنمایی‌هایی می‌پردازد که می‌تواند به کارگران کمک کند تا در ارتفاع با ایمنی بیشتری کار کنند. با رعایت اصول ایمنی، می‌توان به حداقل رساندن حوادث و تصادفات در محیط‌های ارتفاعی پر خطر کمک کرد.

۱. ارزیابی ریسک: قبل از هر کار در ارتفاع، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و خطرات مرتبط با آن انجام شود. برای این کار، باید عواملی مانند ارتفاع، شیب سطح کار، شرایط آب و هوایی، وجود مواد خطرناک و تجهیزات مورد استفاده مورد بررسی قرار گیرد. بهتر است این ارزیابی را توسط یک تیم متخصص انجام داده شود تا هر جنبه‌ای از کار را در نظر بگیرد.

۲. استفاده از تجهیزات ایمنی: استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب بسیار اهمیت دارد. این تجهیزات ممکن است شامل کلاه ایمنی، کمربند ایمنی، دستکش‌های محافظ، کفش‌های ایمنی و سیستم‌های ایمنی برای صعود و نزول باشد. تمامی تجهیزات باید به صورت منظم بررسی و تعمیر شوند و در صورت خرابی یا نقص فنی، باید به سرعت تعمیر یا تعویض شوند.

۳. آموزش و آشنایی: کارگران باید قبل از شروع هرگونه کار در ارتفاع، آموزش‌های لازم را دریافت کنند. آموزش‌های مرتبط با استفاده از تجهیزات ایمنی، روش‌های صحیح صعود و نزول، فرماندهی و ارتباطات، اولویت‌بندی ایمنی و اقدامات اضطراری باید در برنامه آموزشی قرار گیرد. همچنین، کارگران باید با دستورالعمل‌های ایمنی و قوانین مربوط به کار در ارتفاع آشنا شوند.

۴. بررسی وضعیت ارتفاعی: قبل از شروع کار در ارتفاع، باید وضعیت ارتفاعی محل کار با دقت بررسی شود. بررسی این شامل بررسی سطح استوانه و پایه‌ها، بررسی وضعیت قطعات موجود، و بررسی پایداری ساختمان و تجهیزات مرتبط است. در صورت وجود هرگونه نقص یا خطر، باید آن را تا حد امکان برطرف کرد و اقدامات لازم را برای جلوگیری از سقوط یا حوادث دیگر انجام داد.

۵. توجه به شرایط آب و هوایی: شرایط آب و هوایی می‌تواند تأثیر زیادی بر ایمنی در کارهای ارتفاعی داشته باشد. در صورت بارش، وزش باد شدید یا آب و هوای سرد، باید اقدامات لازم را برای محافظت از کارگران و ایمنی آن‌ها انجام داد. در برخی موارد، ممکن است نیاز به تعلیق کار در ارتفاع و یا تغییر برنامه باشد.

📌 دانلود آموزش ایمنی کار در ارتفاع

📌 دانلود آموزش ایمنی کار در ارتفاع(۲)

کار در ارتفاعات بالا نیازمند ایمنی و آگاهی بسیار است. با رعایت اصول و راهنمایی‌های مطرح شده در این مقاله، می‌توان به حداقل رساندن حوادث و تصادفات در محیط‌های ارتفاعی پرخطر کمک کرد. ضمناً باید توجه داشت که این مقاله فقط یک راهنما برای کار ایمن در ارتفاع است و در هر موقعیت خاص، توصیه می‌شود با متخصصان و افراد ذی‌صلاح مشورت کنید.

تصاویر کار ایمن در ارتفاع

nse BF4 p0 jpg
nse D8C fallfactor0 jpg
 •   تجهیزات مورد استفاده موقعیت A :
 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2. طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 •   تجهیزات مورد استفاده موقعیت B :
 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2.  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 •  تجهیزات مورد استفاده موقعیت C :
 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2. طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 3. یک نوع طناب نجات دوسر قلاب با طول مناسب فاصله نقاط اتّصال
nse 6Z2 p1 jpg
nse 11B fallfactor1 jpg

  تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 •  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
nse BAA p2 jpg
nse E6D fallfactor222 jpg
nse 3DD fallfactor22 jpg

 تجهیزات مورد استفاده در عکس فوق :

 •  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 •  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
nse 947 p3 1n jpg
nse 653 p3n jpg
nse Z4C fallfactor6 jpg
 • تجهیزات مورد استفاده در تصویر 1-3 سمت چپ:

 ناجی :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2.  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)

مصدوم :

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
 3. تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 •  تجهیزات مورد استفاده در تصویر 1-3 سمت راست:
 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. قرقره ترمزدار با طول کابل فولادی مناسب
 • تجهیزات مورد استفاده در تصویر 2-3 سمت چپ:

 ناجی A:

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)

ناجی B:

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)

مصدوم : 

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2. تسمه ترمزدار ضدشوک مدل ROLEX (کد 208008)
 • تجهیزات مورد استفاده در تصویر 2-3 سمت راست:
 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2. قرقره ترمزدار با طول کابل فولادی مناسب
nse BBF p4 jpg

    تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق:

 ناجی A:

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2.  طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)

ناجی B:

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)

مصدوم : 

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2. تسمه ترمزدار ضدشوک مدل ROLEX (کد 208008)
nse 43A p5 jpg

    تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 ناجی :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2.  طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)

 مصدوم : 

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2. تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 3. طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
nse 87E p6n jpg
nse 263 fallfactor6 jpg

       تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 ناجی :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016) 

مصدوم : 

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2. طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029)
nse 687 p7 jpg

      تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 3. طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007) 
nse 6DB p8 jpg

       تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007) 
nse 743 p9 jpg
nse 49B fallfactor9 jpg

        تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007) 
 3. طناب رابط ساده با دوسر قلاب مدل LB101 (کد 208006)
nse 818 p10 jpg

      تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب رابط دو شاخه ساده با دوسر قلاب مدل LB102 (کد 208033)
nse 38A p11n jpg
nse 1F9 p11 1n jpg
nse 418 fallfactor11 jpg

       تجهیزات مورد استفاده در تصاویر فوق :

 1. سه پایه نجات مدل TM9 (کد 208012) 
 2. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)

تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016) در شرایط جایگزین میتوان از طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007) نیز استفاده کرد. ( در چنین مواقعی برای بالا آوردن فرد مصدوم از داخل چاه کیسه های سه گوش مخصوص حمل مصدوم (کد 208015) نیز ضرورت دارد.)

nse 449 P12N jpg

     تجهیزات مورد استفاده در تصویر شماره 12-A :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007) 
 3.  تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
 4. طناب افقی نجات قابل تنظیم 20 متری (کد 208036)  یا کابل افقی نجات مدلSKC-BLOCK ده متری قابل تنظیم (کد 208045)

     تجهیزات مورد استفاده در تصویر شماره 12-B :

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2. قرقره ترمزدار با طول کابل فولادی مناسب
nse 3C7 12 1NN jpg
nse 459 fallfactor12 jpg

       تجهیزات مورد استفاده در تصویر A :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007)
 3.  طناب افقی نجات قابل تنظیم 20 متری (کد 208036)  یا کابل افقی نجات مدلSKC-BLOCK ده متری قابل تنظیم (کد 208045)

       تجهیزات مورد استفاده در تصویر B :

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2.  طناب افقی نجات قابل تنظیم 20 متری (کد 208036)  یا کابل افقی نجات مدلSKC-BLOCK ده متری قابل تنظیم (کد 208045)
 3.  قرقره ترمزدار با طول کابل فولادی مناسب   

      تجهیزات مورد استفاده در تصویر C : 

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل  P60 (کد 208004)
 2. تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016)
nse D9E 13n jpg
nse D53 133n jpg

       تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب رابط ضدشوک با دوسر قلاب مدل ABM+LB101 (کد 208029) و یا طناب رابط ساده دو سر قلاب مدل LB101 (کد 208006)
nse 9F6 p14n jpg

       تجهیزات مورد استفاده در تصویر فوق :

 ناجی :

 1. کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60 (کد 208004)
 2. طناب ایمنی 50متری مجهز به قلاب ترمزدار و ضربه گیر مدل Linostop II (کد 208007) 

 مصدوم : 

 1.  کمربند ایمنی پاراشوتی مدل P60(کد 208004)
 2. تجهیزات کامل نجات مصدوم در ارتفاع مدل AR010 (کد 208016) 
به اشتراک گذاری این مطلب: