• کلاه ايمني عايق برق مارک Mery's Token :
  • پوسته خارجي از جنس ABS به رنگ هاي سفيد ،‌ زرد و آبي به همراه بند و يراق از جنس الياف مخصوص مجهز به عرق گير پيشاني، توليد شده مطابق استاندارد BS5240:Part 1 داراي تأييديه عايق برق از پژوهشگاه نيروي وزارت نيرو مي باشد.

تائيديه استاندارد 

تائيديه استاندارد

کلاه عايق برق مريس توکن  E گواهي استاندارد کلاس

دسته بندی محصولات