• لباس عايق بخار  داغ مدل MKP-37  :
  • لباس يکسره و دو تکه  فوق الذکر با بهره مندي از لايه بيروني PVC تقويت شده، لايه دوم ضد آب و رطوبت و بخار داغ، لايه سوم عايق حرارت و آستر داخلي از جنس پنبه با ويژگي مقاوم در مقابل شعله و آتش با ضريب حساسيت پوستي بسيار کم مهيا براي استفاده در فعاليت هاي مواجهه با  بخار آب داغ توام با خطر تماس با مواد شيميايي خطرناک اسيدي، قليايي، نمکي و ... توليد شده است.
  • لباس حاضر در کار با ديگ هاي بخار در مراکز تأمين بخار آب صنايع، نيروگاه هاي حرارتي، کار در کنار توربين هاي بخار آب، در تمام صنايع شيميايي، نفت، گاز و پتروشيمي که فرايند در شرايط دماي بالا انجام مي شود، کار با اتوکلاو در بيمارستان ها و ... مناسب مي باشد.
  •  درحال حاضر البسه فوق به رنگ ‌قرمز و در سايزهاي M و L  موجود مي باشد 

کاتالوگ 

               سوختگي با مواد شيميايي و بخار آب داغ را فراموش کنيد

 

  • MKP-37 Chemical Protective and Steam Proof Costume:
  • Materials: Fabric Supported PVC, Waterproof & Ventilation Layer, heat Insulation Felt, and Flame retardant Cotton Lining.
  • Characteristics: Chemical Protective, fire resistant, steam proof.
  • Usefulness: Working under the High temperature and steam situation, which you deal with the Chemicals

 

دسته بندی محصولات