• گوشي هاي ايمني روي گوش (Ear Muffs):

 

 • گوشي ايمني روي گوش مدل SE1350
 • *NRR=22dB  و  SNR=25dB
 • داراي دسته قابل تنظيم مشكي رنگ،كاسه زرد رنگ ازجنسABS و بالشتك مشکي رنگ از جنس PVC نرم
 • ساخت تايوان وداراي استاندارد ANSI آمريكا و CE اروپا
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد. 

کاتالوگ              تائيديه استاندارد

 •   گوشي ايمني روي گوش مدل SE1340N 
 •   *NRR=25dB  و  SNR=30dB  
 • داراي دسته تاشو مشكي رنگ،كاسه ABS به رنگهاي قرمز و زرد و بالشتك سياه رنگ از جنسPVC نرم
 • ساخت تايوان وداراي استاندارد ANSI  آمريكا و CE  اروپا
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد. 

کاتالوگ  

تائيديه استاندارد 

 

 •  گوشي ايمني روي گوش مدل SE1342 
 •    *NRR=32dB  و  SNR=28dB  
 • داراي دسته تاشو مشكي رنگ،كاسه ABS به رنگ مشکي قرمزو بالشتك سياه رنگ از جنسPVC نرم
 • ساخت تايوان وداراي استاندارد ANSI  آمريكا و CE  اروپا
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد. 

کاتالوگ              

تائيديه استاندارد 

 •   گوشي ايمني روي گوش مدل Bell II      
 • *NRR=20dB  و  SNR=21dB
 • داراي دسته قابل چرخش تا زاويه 360 درجه و يك بند نگهدارنده در مواقع استراحت و طراحي Ergonamic و بسيار سبك (114gr)
 • بعلت داشتن تسمه اضافي، قابل استفاده به همراه طلق محافظ صورت ونيز هر نوع  كلاه ايمني مي باشد.
 • ساخت كمپاني Silenta  فنلاند و داراي استاندارد CE  اروپا 
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد. 

کاتالوگ

تائيديه

 •   گوشي ايمني روي گوش  کلاهي  مدل Ergomax Cap:
 • *NRR=26dB  و  SNR=32dB
 • با مشخصات گوشي Ergomax ولي قابل نصب  روي  تمام كلاههاي ايمني 
 • اطلاعات بيشتر در کاتالوگ مربوطه در دسترس مي باشد. 

کاتالوگ

تائيديه

دسته بندی محصولات