•  سيستم پالايشگر تنفسي (Turbine) :
  • اين سيستمها براي تامين آسايش شاغلين در هنگام استفاده طولاني از تجهيزات تنفسي فيلتردار که از  فيلترهاي پيچي(Screwfilter) بزرگ و يا ويژه بسته به مدل پالايشگر استفاده مي کنند ساخته شده اند.اين سيستم ها داراي يك پمپ دمنده هوشمند مي باشند كه هواي پالايش شده مورد نياز اپراتور را با هر ميزان نياز تنفسي در طول يك شيفت كاري تامين مينمايند.باطري قابل شارژ تعبيه شده دراين سيستمها مي توانند در يك شيفت كاري حدود 6 الي 20 ساعت متوالي يا متناوب(بسته به سرعت جريان هواي ورودي )  تنفس سالم را تسهيل و تامين نمايند . 
  •  فيلترهاي مورد استفاده دراين سيستم ها مناسب با نوع پالايشگر  موجود و قابل استفاده ميباشد .
  • انواع پالايشگر هاي موجود به شرح ذيل خواهد بود : 

 

1) سيستم پالايشگر شيميايي مدل PRF-103 RM3 :

اين پالايشگر علاوه بر خصوصيات عمومي در مقدمه فوق , مجهز به سه عدد فيلتر پيچي (Screw Filter) بوده و فيلتر ها بسته به شرايط آلودگي شيميايي , بيولوژيک يا توام در انواع A2B2P3, P3 و A2B2E2P3  انتخاب ميشوند . تمام تجهيزات اين پالايشگر از جمله بدنه اصلي موتور داراي قابليت ضد عفوني کردن مي باشد , لذا استفاده از آن در محيط هايي با آلودگي بيولوژيک نظير آزمايشگاههاي تحقيقات بيولوژيک , مراکز درماني , بيمارستان ها , آزمايشگاه هاي تشخيص طبي , واکسن سازيها و دارو سازي ها مناسب بوده و به همراه انواع فيلتر هاي ترکيبي فوق نيز براي استفاده در کليه محيط هاي صنعتي با آلودگي شيميايي قابل استفاده خواهد بود . منبع تامين انرژي اين پالايشگر يک باطري ليتيومي قابل شارژ مي باشد و با هر بار شارژ کامل بسته به سرعت هواي خروجي مورد نياز بين 6 الي 20 ساعت کار مي کند .

محصول فوق تحت برند BAOERFU در کشور چين و طبق استاندارد CE  توليد مي شود .

ساير اطلاعات فني در پيوست هاي ذيل در دسترس مي باشد .

کاتالوگ و اطلاعات فني پيوست

گواهي استاندارد

 : فيلتر ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي فوق 

ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي   P3 فيلتر ضد ذره 

  ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي A2B2P3 فيلتر 

 ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي A2B2E2P3  فيلتر 

 ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي P3 کاتالوگ فيلتر ضد ذره 

  ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي A2B2P3کاتالوگ فيلتر

 ويژه سيستم هاي پالايشگر تنفسي A2B2E2P3 کاتالوگ فيلتر  

   

2) سيستم پالايشگر جوشکاري مدل PRF-102 RAD :

اين پالايشگر مجهز به جديد ترين مدل ماسک جوشکاري با لنز نوري بوده و تيرگي لنز مربوطه بسته به شدت نور قوس جوشکاري و استفاده از جدول استاندارد درجه تيرگي جوشکاريها , با کمک تکمه تنظيم روي ماسک , درجه تيرگي مربوطه بين درجه 9 الي 13  بطور خودکار انتخاب و منطبق ميگردد  . انرژي مورد نياز عملکرد لنز نوري بسادگي از طريق نور قوس جوشکاري تامين شده و نياز به هيچ باطري ندارد . فيلتر اين پالايشگر (WD 102)  ويژه و از نوع فيلتر ذره گير HEPA  با درجه ذره گيري 99/99 درصد و در ظرفيت بسيار بالا مي باشد . لذا بسهولت و با کارايي بالا نسبت به حذف ذرات نانويي دود جوشکاريها موثر مي باشد .  منبع تامين انرژي اين پالايشگر يک باطري ليتيومي قابل شارژ مي باشد و با هر بار شارژ کامل بسته به سرعت هواي خروجي مورد نياز بين 6 الي 20 ساعت کار مي کند .

اين محصول تحت برند BAOERFU در کشور چين و طبق استاندارد CE  توليد مي شود .

ساير اطلاعات فني در پيوست هاي ذيل در دسترس مي باشد .

کاتالوگ و اطلاعات فني پيوست

گواهي استاندارد

دسته بندی محصولات