•  عينك هاي دسته دار (Safety Spectacles) : 
 •   عينك رو عينكي مدل (P660(SE2160:
 •  لنز شفاف،لنز و فريم از جنس پلي كربنات و ضدضربه،دسته قابل انعطاف و سبک 
 • ساخت شرکت  PAN TAIWAN 
 • داراي استاندارد ANSI آمريكا و CE اروپا مي باشد.
 • در تراشكاري ،‌ سنگزني ، دريل کاري و نيز در اعمال جراحي و دندانپزشکي استفاده مي شود. 

 

 • SE2160 PROTECTIVE SPECTACLES :
 • Well-designed, lightweight, tough polycarbonate lens with wide range of vision, fits over personal spectacles.
 • General use, good for impact, UV protection and plant visitors.Assorted colors.
 • Compliance: ANSI Z87.1   CE EN166

 

 

 • عينك رو عينكي مدل P660B:
 • لنز رفلکسي ازجنس پلي کربنات، فريم دسته پلي کربنات، ضدضربه وپرتو
 •  داراي استاندارد ANSI آمريكا و CE اروپا است.
 •  با توجه به لنز رفلكسي در مواقع كار در محيطهاي باز سايتهاي صنايع  نفت، گاز، پتروشيمي،عمليات عمراني،ساختماني و راه سازيها استفاده مي شود. 

 

 • P660B PROTECTIVE SPECTACLES :
 • Well-designed, lightweight, tough polycarbonate lens with wide range of vision, fits over personal spectacles.
 • General use, good for impact, UV protection and plant visitors.Assorted colors.
 • Compliance: ANSI Z87.1   CE EN166

 • عينك رو عينكي مدل (P660B(SE2160:
 • لنز دودي از جنس پلي كربنات، فريم و دسته نيز پلي كربنات ضدضربه و پرتو مي باشد.
 •  ساخت كمپاني PAN TAIWAN
 •  داراي استاندارد ANSI آمريكا و CE اروپا مي باشد.
 •  مناسب براي كار در محيطهاي باز مثل سايتهاي صنايع نفت،گاز، پتروشيمي، عمليات عمراني، ساختماني و راه سازيها

 

 • SE2160 PROTECTIVE SPECTACLES :
 • Well-designed, lightweight, tough polycarbonate lens with wide range of vision, fits over personal spectacles.
 • General use, good for impact, UV protection and plant visitors.Assorted colors.
 • Compliance: ANSI Z87.1   CE EN166

 

دسته بندی محصولات