• عينكهاي ايمني فريم دار:  

 

 • عينك فريم دار  دسته کشويي مدل (SE2172 (P650A  : 
 • لنزي شفاف از پلي كربنات دارد. با وجود شفافيت،  قابليت  فيلتراسيون  UV400 را  دارد و پرتو فرابنفش  با طول موج  400 نانومتر را مي گيرد. داراي فريم نايلوني و دسته قابل تنظيم کشويي مي باشد.
 •  ساخت تايوان و داراي استاندارد ANSI آمريكا و CEاروپا است .
 •  مناسب براي کار در سنگ زني وتراشکاري

 

 • SE2172 (P650A) PROTECTIVE SPECTACLE
 • Lightweight, single polycarbonate lens, scratch-resistant, built-in side shields and browguard, adjustable temple, offers a maximum worker comfort and durability. Good for impact and UV protection
 • Compliance : ANSI Z87.1

 

 • عينك فريم دار  دسته کشويي مدل (SE2172 (P650F : 
 • لنز دودي از جنس پلي کربنات نشکن و ضد خش، داراي فريم نايلوني و دسته قابل تنظيم کشويي مي باشد.
 •  ساخت تايوان و داراي استاندارد ANSI آمريکا و CE اروپا است.
 •  مناسب براي کليه فعاليت هاي صنعتي توام با خطر ورود و برخورد جسم خارجي با چشم بويژه در محوطه هاي باز و آفتابي سايت پروژه هاي عمراني، توليدي و صنعتي

 

 • SE2172 (P650F) PROTECTIVE SPECTACLE
 • Lightweight, single polycarbonate lens, scratch-resistant, built-in side shields and browguard, adjustable temple, offers a maximum worker comfort and durability. Good for impact and UV protection
 • Compliance : ANSI Z87.1

 • عينك فريم دار با لنز تيره مدل SE2130-G3 :
 • لنز از جنس پلي كربنات با درجة تيرگي 3 و سبز رنگ
 •  ساخت  تايوان وداراي استاندارد ANSI آمريكا
 •  مناسب براي جوشكاري با گاز، برشكاري و ريخته گري با دماي ذوب متوسط  

 

 

 • SE2130-G3 PROTECTIVE SPECTACLE
 • Attractive design, polycarbonate lens for impact resistance and UV protection, with sideshields offer maximum protection and reduce injuries. Color lens available
 • Compliance : ANSI Z87.1
 • عينك فريم دار  با لنز تيره مدل  SE2130-G5 :
 • لنز از جنس پلي كربنات با درجة تيرگي 5 و سبز رنگ 
 • ساخت  تايوان و داراي استاندارد ANSI آمريكا   
 • مناسب براي كار دركنار كوره ها با پرتوهاي شديد و در صنايع ريخته گري با دماي ذوب بالا

 

 • SE2130-G5 PROTECTIVE SPECTACLE
 • Attractive design, polycarbonate lens for impact resistance and UV protection, with sideshields offer maximum protection and reduce injuries. Color lens available
 • Compliance : ANSI Z87.1
 • عينك فريم دار بغل توري فلزي مدل SE-2102    
 • داراي لنز شفاف ضدخش از جنس پلي كربنات، توريهاي جانبي قابل تنظيم مي باشد.    
 •  ساخت تايوان   
 •  داراي استاندارد ANSI آمريكا و CE اروپا مي باشد.  
 • مناسب براي كار در تراشكاري

 

  

 

 • SE-2102 PROTECTIVE SPECTACLE
 • Foldable sideshields with wire mesh sideshields & direct ventilation, tough polycarbonate lens for impact resistance and UV protection, universal bridge designs ensures the snug fit and comfortable use. 
 • Compliance : ANSI Z87.1
 •  عينك فريم دار بغل توري فلزي مدل SG-1215   
 •  داراي لنز تيره  با گريد 2 و ضدخش از جنس پلي كربنات و توريهاي جانبي  قابل  تنظيم  مي باشد.   
 •  مناسب براي كار در محيطهاي باز سايتهاي عمراني، ساختماني و سد سازي و غيرو با خطر ورود جسم خارجي به چشم  
 •  ساخت تايوان  و داراي استاندارد CE  اروپا و ANSI آمريكا مي باشد.

 

 • SG-1215 PROTECTIVE SPECTACLE
 • Foldable sideshields with wire mesh sideshields & direct ventilation, tough polycarbonate lens for impact resistance and UV protection, universal bridge designs ensures the snug fit and comfortable use. 
 •   Compliance : ANSI Z87.1

 

 

 

دسته بندی محصولات